Filmoteca de Catalunya

La Filmoteca de Catalunya, que va néixer l’any 1981, té com a missió principal la recuperació, la conservació, la investigació i la difusió de les pel·lícules i les obres audiovisuals, així com dels materials, documents, equips i qualsevol altre element que sigui d’interès per a l’estudi del cinema i l’audiovisual en general, i del cinema català en particular.

Filmoteca de Catalunya

La Filmoteca de Catalunya, que va néixer l’any 1981, té com a missió principal la recuperació, la conservació, la investigació i la difusió de les pel·lícules i les obres audiovisuals, així com dels materials, documents, equips i qualsevol altre element que sigui d’interès per a l’estudi del cinema i l’audiovisual en general, i del cinema català en particular.

INDOC ASSOCIACIÓ DE DOCUMENTALISTES INDEPENDENTS DE BARCELONA

Des d’INDOC promovem el treball dels i de les documentalistes independents, a través de la creació i l’enfortiment d’una xarxa de persones amb un interés comú pel gènere documental.

INDOC Asociación de Documentalistas Independientes

Indoc surge como un punto de encuentro entre realizadores, técnicos y productores dedicados al cine documental.

Somos una asociación de documentalistas independientes que entendemos el cine como un trabajo de reflexión artística, cultural y social.

Asociación Catalano Venezolana (ASOCAVEN)

L’Associació Catalano Veneçolana (ASOCAVEN) és una organització sense finalitats de lucre, no partidista, la finalitat principal del qual és servir com a punt de trobada i d’enllaç dels veneçolans residents a Catalunya i dels catalans retornats de Veneçuela.

Volem col·laborar amb immigrants d’origen veneçolà i de qualsevol altre origen, en el repte d’adaptació a la nova realitat que implica viure a Catalunya. Per a això ens enfoquem, d’una banda a posar a la seva disposició informació rellevant i eines d’enfortiment personal, per afrontar el xoc cultural que deriva de la nova experiència d’arribar a Espanya com a immigrant. I d’altra banda afavorir la creació de xarxes que contribueixin a restablir els llaços socials, laborals i afectius de vida.

Asociación Catalano Venezolana (ASOCAVEN)

La Asociación Catalano Venezolana (ASOCAVEN) es una organización sin fines de lucro, no partidista, cuya finalidad principal es servir como punto de encuentro y de enlace de los venezolanos residentes en Cataluña y de los catalanes retornados de Venezuela.

Queremos colaborar con inmigrantes de origen venezolano y de cualquier otro origen, en el reto de adaptación a la nueva realidad que implica vivir en Cataluña. Para ello nos enfocamos, por una parte en poner a su disposición información relevante y herramientas de fortalecimiento personal, para afrontar el choque cultural que deriva de la novedosa experiencia de llegar a España como inmigrante. Y por otro lado favorecer la creación de redes que contribuyan a restablecer los lazos sociales, laborales y afectivos de vida.